Πολιτική Αλλαγών

Τα  εμπορεύματα  παραδίδονται με τη συσκευασία του εργοστασίου πάντα, εκτός των περιπτώσεων προσφορών σε εκθεσιακά προϊόντα.

Αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Οι αλλαγές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το προϊόν που επιθυμεί ο πελάτης να επιστρέψει βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, δηλαδή χωρίς να έχει αποσφραγισθεί, παραβιασθεί, καταστραφεί ή λερωθεί η συσκευασία του.

Το κόστος επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνει τον πελάτη και γίνεται με το ίδιο μέσο που αρχικά είχε επιλέξει ο ίδιος κατά την παραγγελία.

Το κατάστημα  επιστρέφει το αντίστοιχο αναγραφόμενο στην απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο ποσό μόλις παραλάβει πίσω το προϊόν χρησιμοποιώντας για την επιστροφή  αντίστοιχο μέσο με αυτό που επέλεξε ο πελάτης αρχικά για τη συναλλαγή.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει ο πελάτης να αποστείλει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, το προϊόν και την απόφασή του υπαναχώρησης τηλεφωνικά στο 210 4630090 και εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση karavasilis@euronics.gr ή στο fax 210 4630090 ή με συστημένη επιστολή στην εταιρεία ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΚΤΡΙΚ - ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ, ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ.